Έρευνα ΕΕ: Ψεύτικες κριτικές στην πλειοψηφία των πλατφορμών e-commerce

Σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχεδόν τα δύο τρίτα των ηλεκτρονικών καταστημάτων και πλατφορμών προκάλεσαν αμφιβολίες σχετικά με την αξιοπιστία των κριτικών των καταναλωτών που δημοσιεύονται στα web sites τους. Πιο συγκεκριμένα, σε 144 από τους 223 ιστότοπους που ελέγχθηκαν, οι αρχές δεν μπόρεσαν να επιβεβαιώσουν ότι οι επιχειρήσεις έκαναν αρκετά για να εξασφαλίσουν αυθεντικές κριτικές.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Συνεργασία για την Προστασία των Καταναλωτών (CPC), ένα δίκτυο Αρχών που είναι υπεύθυνες για την προστασία των καταναλωτών σύμφωνα με τους νόμους, έκαναν ελέγχους σε online reviews.

Η δράση πραγματοποιήθηκε αφού η Έρευνα Παρακολούθησης Αγοράς που είχε γίνει το 2020 έδειξε ότι οι καταναλωτές βασίζονται στις αξιολογήσεις όταν λαμβάνουν αποφάσεις αγοράς. Για παράδειγμα, έως και το 71% των καταναλωτών θεωρούν τις κριτικές σημαντικές όταν πρόκειται να κάνουν κράτηση ενός καταλύματος διακοπών.

Οι Αρχές των κρατών μελών της ΕΕ, της Ισλανδίας και της Νορβηγίας, προχώρησαν σε ελέγχους 223 μεγάλων ιστότοπων για παραπλανητικές κριτικές καταναλωτών. Σχεδόν τα δύο τρίτα των e-shop, marketplaces, μηχανών αναζήτησης και ιστότοπων σύγκρισης υπηρεσιών που ελέγχθηκαν, προκάλεσαν αμφιβολίες σχετικά με την αξιοπιστία των κριτικών.

Από τα 223 web sites, για τα 144 οι Αρχές δεν μπόρεσαν να επιβεβαιώσουν ότι έλαβαν μέτρα για να βεβαιωθούν ότι οι κριτικές δημοσιεύτηκαν από καταναλωτές που χρησιμοποίησαν πραγματικά το προϊόν ή την υπηρεσία στην οποία αναφέρονται. Επιπλέον, τουλάχιστον τα 104 δεν ενημερώνουν τους χρήστες πώς συλλέγονται και επεξεργάζονται οι κριτικές. Μόνο 84 ιστότοποι ανέφεραν αυτές τις πληροφορίες στην ίδια τη σελίδα αξιολόγησης, ενώ άλλοι τις αναφέρουν με μικρά γράμματα στους νομικούς όρους και προϋποθέσεις.

Συχνά, οι καταναλωτές δεν έχουν τη δυνατότητα να γνωρίζουν την αυθεντικότητα των κριτικών. Περισσότεροι από τους μισούς ιστότοπους (118) δεν περιείχαν πληροφορίες σχετικά με το πώς αποτρέπονται οι ψεύτικες κριτικές. Επιπλέον, 176 από τους ιστότοπους δεν αναφέρουν ότι οι κριτικές με κίνητρα απαγορεύονται, ή πώς διασφαλίζουν ότι αυτές οι κριτικές επισημαίνονται.

Ως αποτέλεσμα της έρευνας, οι Αρχές προστασίας των καταναλωτών κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το 55% των ελεγχθέντων ιστότοπων παραβιάζει την Οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, η οποία απαιτεί από τον ιστότοπο να παρουσιάζει αληθείς πληροφορίες στους καταναλωτές, για να διασφαλίζεται η τεκμηριωμένη απόφαση. Από τις 28 Μαΐου του τρέχοντος έτους, θα ισχύει νομοθεσία που απαγορεύει την πώληση, την αγορά και την υποβολή ψευδών κριτικών καταναλωτών για την προώθηση προϊόντων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλώνει ότι οι Εθνικές Αρχές θα προχωρήσουν στα επόμενα βήματα. Οι Αρχές θα επικοινωνήσουν με τους ενδιαφερόμενους εμπόρους για να κάνουν διορθώσεις στον ιστότοπό τους και εάν χρειαστεί, θα προχωρήσουν και σε νομικές ενέργειες για επιβολή ποινών, σύμφωνα με την εκάστοτε εθνική νομοθεσία.