ΕΕ: Νέος νόμος με αυστηρούς κανόνες για τις online πλατφόρμες

Ανοίγει ο δρόμος για μια από τις πιο φιλόδοξες νομοθετικές παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα του Διαδικτύου, τον νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες.

Η νέα νομοθεσία αφορά μια σειρά από «καυτά» ζητήματα, από την online πώληση παράνομων προϊόντων και υπηρεσιών, μέχρι την αφαίρεση μη νόμιμου διαδικτυακού περιεχομένου, αλλά και τον τρόπο χρήσης των αλγορίθμων από τις ψηφιακές πλατφόρμες.

Ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες, τον οποίο η Γαλλική Προεδρία έχει θέσει ψηλά στην ατζέντα της, αφορά κατά κύριο λόγο τις ψηφιακές πλατφόρμες και επιχειρεί να βάλει τάξη στη λειτουργία τους. Μεταξύ άλλων, εισάγει μέτρα κατά του παράνομου περιεχομένου, ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι πλατφόρμες θα λογοδοτούν για τους αλγόριθμους τους και θα ελέγχουν καλύτερα το περιεχόμενο που δημοσιεύουν.

Επίσης, δίνει περισσότερες επιλογές για προβολή διαφημίσεων χωρίς στόχευση, ενώ απαγορεύει τη χρήση δεδομένων ανηλίκων για στοχευμένες διαφημίσεις. Παρέχει δε το δικαίωμα για τους καταναλωτές υπηρεσιών να ζητούν αποζημίωση για τυχόν ζημίες.

Ο δρόμος για τη φιλόδοξη νομοθετική μεταρρύθμιση ανοίγει μετά το «πράσινο φως», που έδωσε την περασμένη εβδομάδα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την έναρξη των διαπραγματεύσεων επί του νέου νόμου με τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. Το κείμενο που ενέκριναν οι ευρωβουλευτές, με 530 ψήφους υπέρ, 78 κατά και 80 αποχές, θα αποτελέσει τη διαπραγματευτική του εντολή για τις συνομιλίες με τη Γαλλική Προεδρία του Συμβουλίου, η οποία εκπροσωπεί τα κράτη – μέλη.

Υποχρεωτικές διαδικασίες αξιολόγησης κινδύνου και μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τους αλγόριθμους, με στόχο την καταπολέμηση του επικίνδυνου περιεχομένου και της παραπληροφόρησης.

Η πρόταση νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες καθορίζει σαφείς υποχρεώσεις και ευθύνες για τους παρόχους ενδιάμεσων υπηρεσιών και ιδίως για τις διαδικτυακές πλατφόρμες, όπως είναι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι πλατφόρμες ηλεκτρονικών αγορών.

Ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θεσπίζει μηχανισμό «ειδοποίησης και δράσης», καθώς και εγγυήσεις για την αφαίρεση παράνομων προϊόντων, υπηρεσιών ή περιεχομένου από το διαδίκτυο. Κάθε φορά που θα λαμβάνουν μια τέτοια ειδοποίηση, οι πάροχοι θα πρέπει να δρουν «χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, λαμβάνοντας υπόψη το είδος του παράνομου περιεχομένου το οποίο κοινοποιείται και την ανάγκη να ληφθεί επειγόντως δράση».