Τι είναι το ERP και γιατί το χρειάζομαι?

Όσοι ασχολούνται με την οργάνωση μεγάλων επιχειρήσεων, θεωρούν απαραίτητη την εφαρμογή συστημάτων ERP.

Το σύστημα ERP (Enterprise Resource Planning) ή στα ελληνικά Σύστημα Ενδοεπιχειρησιακού Σχεδιασμού, είναι ένα λογισμικό που διαχειρίζεται και συντονίζει τις λειτουργίες όλων των τμημάτων μιας εταιρείας από την παραγωγή προϊόντων, τις πωλήσεις, την διαχείριση αποθέματος, τις προμήθειες, τα λογιστικά, τα χρηματοοικονομικά, τους ανθρώπινους πόρους, την διαχείριση πελατειακών σχέσεων, το μάρκετινγκ κτλ. Στόχος των συστημάτων ERP είναι η συλλογή και η ανάλυση των δεδομένων από όλα τα τμήματα με σκοπό την διευκόλυνση καθημερινών διαδικασιών, την βελτίωση της ροής δεδομένων μέσα στην επιχείρηση και την ευκολότερη λήψη αποφάσεων.

Τα πρώτα συστήματα ERP ξεκίνησαν να αναπτύσσονται το 1990 και είχαν ως στόχο την βελτίωση της ροής παραγωγής σε μεγάλα εργοστάσια που απασχολούσαν πολλούς εργαζομένους. Σήμερα τα συστήματα ERP χρησιμοποιούνται από εκατομμύρια επιχειρήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο. Έχουν εξελιχθεί σε ένα απαραίτητο εργαλείο για την σωστή οργάνωση όχι μόνο μεγάλων αλλά και μικρών επιχειρήσεων. Τα κυριότερα πλεονεκτήματα που προσφέρουν τα συστήματα ERP είναι:

 1. Η τυποποίηση & ο εξορθολογισμός των διαδικασιών.
  Μέσω της αυτοματοποίησης των εργασιών μιας επιχείρησης επιτυγχάνεται η εξάλειψη σφαλμάτων & διπλών δεδομένων και η αποφυγή δαπανηρών επαναλήψεων.
 2. Η μείωση χρόνου & κόστους.
  Η συντονισμένη διαχείριση και η εναρμόνιση των διαφόρων λειτουργιών της επιχείρησης μειώνει τις χρονοβόρες διαδικασίες και κατ’ επέκταση το λειτουργικό τους κόστος.
 3. Η παροχή ευελιξίας & η αύξηση της παραγωγικότητας.
  Οι εργαζόμενοι από όπου και αν βρίσκονται χρησιμοποιούν μια ενοποιημένη βάση δεδομένων, από την οποία οποιαδήποτε ώρα μπορούν να αντλήσουν τις πληροφορίες που χρειάζονται. Αυτό τους εξοικονομεί χρόνο και ενέργεια που μπορούν να αφιερώσουν στην ανάπτυξη σε άλλους τομείς μέσα στην επιχείρηση.
 4. Η παροχή περιεκτικών αναφορών.
  Το σύστημα ERP είναι μια ολοκληρωμένη πηγή δεδομένων που ενσωματώνει επιτυχώς όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και παρέχει ακριβείς πληροφορίες μέσω ειδικών αναφορών με γραφήματα, που απεικονίζουν τις τάσεις της επιχείρησης. Οι πλήρεις αναφορές επιτρέπουν στις εταιρείες να προβλέπουν και να σχεδιάζουν τις μελλοντικές τους ενέργειες.
 5. Η ενισχυμένη ασφάλεια.
  Όλα τα συστήματα ERP παρέχουν στους χρήστες τους ενισχυμένη ασφάλεια αφού στα δεδομένα έχουν πρόσβαση μόνο τα εξουσιοδοτημένα άτομα.
 6. Βελτιώνουν την συνολική εμπειρία των πελατών.
  Από την στιγμή που οι επιχειρήσεις αντλούν όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται από μια κεντρική βάση δεδομένων που ανανεώνεται σε πραγματικό χρόνο, οι πελάτες εξυπηρετούνται ταχύτερα και με μεγαλύτερη ακρίβεια. Επιπλέον αυτό τις βοηθάει να προσφέρουν εξατομικευμένη εξυπηρέτηση στους πελάτες τους βάσει των αγοραστικών τους συνηθειών.

Παγκοσμίως υπάρχουν εκατοντάδες συστήματα ERP. Μια επιχείρηση θα πρέπει να επιλέξει προσεκτικά το σύστημα ERP που θα εφαρμόσει, εξετάζοντας ως κύριο κριτήριο την εύκολη προσαρμοστικότητά του συστήματος, στις ανάγκες της. Πιο συγκεκριμένα επιχειρήσεις που ασχολούνται με το λιανικό, χονδρικό και ηλεκτρονικό εμπόριο είναι αναγκαίο να επιλέξουν το σύστημα ERP που θα συνδέεται εύκολα με ένα σύστημα αυτοματοποίησης αποστολών. Μέσω της διασύνδεσης αυτής του ERP οι επιχειρήσεις

 • Αυτοματοποιούν την διαχείριση αποστολών και παραγγελιών,
 • Δημιουργούν, επεξεργάζονται και εκτυπώνουν τα voucher τους μειώνοντας σημαντικά τον χρόνο δημιουργίας τους, αποφεύγοντας τυπογραφικά λάθη και χωρίς να είναι απαραίτητο να εγκαταλείψουν την πλατφόρμα του ERP
 • Μπορούν να παρακολουθούν την εξέλιξη των αποστολών σε πραγματικό χρόνο, αφού το σύστημα ERP ενημερώνεται αυτόματα για τα Tracking statuses και τέλος
 • Μπορούν να υπολογίσουν και να συγκρίνουν τα έξοδα αποστολής ανά μεταφορική εταιρείας, με σκοπό την επιλογή της φθηνότερης.

Εάν ασχολείστε με το ηλεκτρονικό εμπόριο και θέλετε να διευκολύνετε τις διαδικασίες αποστολής παραγγελιών εξοικονομώντας χρόνο και κόστος αλλά και να βελτιώσετε όλες τις διαδικασίες της επιχείρησής σας, η λύση είναι το WebERP. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για δωρεάν ενημέρωση σχετικά με τις δυνατότητες του προγράμματος.